Agata Milik-Brzezińska, portret
Agata Milik — Psychoterapeuta

Towarzyszę na drodze do poszerzenia świadomości i rozumienia siebie, swoich emocji, myśli i schematów zachowań.


Pomagam budować i pogłębiać relacje z samym sobą, innymi ludźmi i światem. Wspieram w trudnych momentach życiowych i kryzysach.

lub skontaktuj się telefonicznie: 506 171 274.

O mnie


Jestem psychoterapeutką i psycholożką ze stopniem doktora nauk społecznych. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii, proces doktoryzacji na Uniwersytecie Gdańskim, czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dwuletnią Zaawansowaną Szkołę Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej przy Ośrodku Humani w Poznaniu i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Aktualnie jestem uczestniczką Akademii Mentalizacji w Ośrodku Humani w Poznaniu.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas pracy w Centrum Interwencji Kryzysowej FDDS w Gdańsku, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w SPZOZ w Starogardzie Gdańskim i w Pomorskim Centrum Psychiatrii w Gdańsku, a aktualnie wzbogacam je w Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku oraz przy licznych projektach psychologicznych i psychoterapeutycznych we współpracy ze szpitalami, szkołami, poradniami i innymi instytucjami. Jestem członkinią zespołu Gdyńskiego Centrum Psychoterapii Grupowej, w którym współprowadzę grupy psychoterapeutyczne.

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu wybranej tematyki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Regularnie uczestniczę w seminariach, konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą, które poszerzają obszary mojej wiedzy i kompetencji. Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów w Polsce i za granicą.


Oferta


Psychoterapia Indywidualna

200 zł / 50 minut

Psychoterapia jest formą leczenia, pomagającą poszerzyć świadomość i zbudować dobre relacje z samym sobą i osobami wokół, rozwija możliwe ścieżki działań i podejmowania decyzji. Opiera się na przyglądaniu się światu wewnętrznemu, swoim uczuciom, myślom i mechanizmom zachowania. Sięga się do wspomnień, przeszłości, relacji z innymi po to, by lepiej móc zrozumieć siebie i swoje trudności. Pierwsze spotkania służą terapeucie w rozpoznaniu sytuacji zgłaszającej się osoby i dają możliwość wyboru pomocy, która będzie dostosowana do potrzeb i możliwości pacjenta. Spotkania indywidualne prowadzone są w oparciu o nurty psychoterapeutyczne: systemowy i psychodynamiczny ze szczególnym uwzględnieniem Terapii Opartej na Mentalizacji.


Wsparcie w trudnych momentach życiowych

200 zł / 50 minut

Krótkoterminowa forma wsparcia psychologicznego w kryzysowych momentach życiowych. Spotkania indywidualne prowadzone w oparciu o teorię interwencji kryzysowej i rozumienie psychodynamiczne oraz systemowe.


Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą uczenia się przez doświadczenie, któremu towarzyszą refleksje i informacje zwrotne od pozostałych uczestników i terapeutów. Ten rodzaj pracy daje możliwość rozpoznania nieświadomych konfliktów i patogennych założeń, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Umożliwia poszerzenie i pogłębienie świadomości, zwiększenie odpowiedzialności za swoje zachowania i podkreśla możliwość dokonywania wyborów. Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i związków z nimi. Psychoterapia grupowa prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym.

Zapraszam również na stronę Gdyńskiego Centrum Psychoterapii Grupowej, którego jestem częścią.


Warsztaty i szkolenia

Prowadzę warsztaty i szkolenia o wybranej tematyce psychologicznej i psychoterapeutycznej. Do tej pory odbiorcami tych działań, były różne grupy zawodowe, małe firmy, wolontariusze, personel medyczny, nauczyciele, rodzice, studenci, nastolatkowie, dzieci, osoby doświadczające kryzysów psychologicznych, osoby bezrobotne, osoby chorujące na choroby przewlekłe.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych z wybranej tematyki psychologicznej lub psychoterapeutycznej, a także warsztatów rozwojowych dla wybranych grup odbiorców. W celu uzyskania większej ilości informacji proszę o kontakt telefoniczny bądź wiadomość mailową.

Kontakt


Agata Milik-Brzezińska

ul. Wilcza 1/37, Gdańsk

+48 506 171 274